Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων
Αρχείο

Αρχείο

23/7/2013 Οι φυσικοί φάκελοι των προτάσεων για το Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα», λόγω της αργίας της…

Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές

Αίτηση Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Δαπανών (ΤΕΛΙΚΗ) 4/9/2012 Έντυπα Αιτημάτων Τροποποίησης "Ένδυση και Υπόδηση Νέες Προοπτικές"    
28/3/2012 Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων Διαχείρισης στον ΕΦΕΠΑΕ & Τροποποίηση Οδηγών και Παράταση Υλοποίησης Προγραμμάτων Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Ένδυση -…

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

18/12/2013 Οικ. 14217/2690/09/12/2013 Απόφαση Παράτασης Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγμένων Έργων και Τροποποίησης- Συμπλήρωσης του Οδηγού Υλοποίησης του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική…

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

5/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ - 8906/2328/Α2/3-12-2013 Τροποποίηση οδηγού   23/11/2013 Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 25 στο "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"- Οριστικοποίηση Εντάξεων-Απεντάξεων…
6/12/2013 «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» Έντυπα τροποποιήσεων, δανείου και ενδιάμεσης επαλήθευσης δαπανών…
23/12/2013Δικαιολογητικά Λήψης Προκαταβολής για το Πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης Μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας"   16/12/2013Υπόδειγμα…
25/9/2013 Υπεύθυνες Δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν για το "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ" Υπόδειγμα δήλωσης de minimis Υπόδειγμα…
4/11/2013 Υλικό Υλοποίησης του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». Οδηγός…
7/1/2013 Παράταση Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας 21/5/2012 Εγχειρίδιο υλοποίησης προγράμματος Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Έκθεσης Προκαταβολής Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Έκθεσης Α…

Πράσινη Επιχείρηση

18/12/2012 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Πράσινη Επιχείρηση 2010" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» ως προς…
11/9/2013 Τροποποίηση και Παράταση χρόνου Υλοποίησης του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» Υπουργική Απόφαση Παράτασης-Τροποποίησης ΦΕΚ Απόφασης   16/7/2012 Έντυπα…

Πράσινος Τουρισμός

9/5/2013  Τροποποιημένα Έντυπα Εξωσυστημικής Διαδικασίας Ελέγχου Προγράμματος Πράσινος Τουρισμός  Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων – Τροποποιημένος Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών…

Εναλλακτικός Τουρισμός

11/9/2013 Λήψη Προκαταβολής Δικαιολογητικά λήψης προκαταβολής. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής (Το υπόδειγμα θα πρέπει να τηρηθεί από την Τράπεζα με την…

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top