Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών

6/12/2013

«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών»


 

5/12/2013

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις δυνητικά εντασσόμενων έργων Προγράμματος Ενίσχυση ΜΜΕ

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 7780/1996/Α2/30-10-2013 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία, πέραν των άμεσα ενταγμένων έργων του Προγράμματος Ενίσχυση ΜΜΕ, παρασχέθηκε επιπλέον η δυνατότητα ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΑΕΔΕΠ) διοργανώνει σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Θεσσαλίας, Εκδηλώσεις για την ενημέρωση των δυνητικά εντασσόμενων εγκεκριμένων έργων.

Στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν:
• τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3)
• τη Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1)
• τη Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λάρισας (ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44) και
• τη Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176)

θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων για την οριστική ένταξη των δυνητικά εντασσόμενων εγκεκριμένων έργων και θα δοθούν οδηγίες για την υλοποίηση τους.


 

25-11-2013

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των δυνητικά εντασσόμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"


 

1/11/2013
Απόφαση Τροποποίησης & τροποποιημένος Οδηγός του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών»

 


9/7/2013

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις και Οδηγίες στο πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης

 


22/5/2013 ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Δυνατότητα Ολοκλήρωσης Υποβολής Προτάσεων "Ενίσχυση ΜΜΕ"


 

20/5/2013

Αποτελέσματα του Προγράμματος του ΕΣΠΑ για τη δράση ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων


 

17/5/2013

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»
Η υποβολή των φυσικών φακέλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά πραγματοποιείται είτε ιδιοχείρως σε ένα από τα σημεία υποβολής, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες του εν λόγω φορέα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά, με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την 20/5/2013.


 

10/5/2013

Παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών»


29/4/2013

Ανακοίνωση μη Παράτασης Προθεσμίας "Ενίσχυση ΜΜΕ"


 

12/4/2013

Τροποποίηση Παραρτήματος ΧΙΙ (Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων) για το πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».


 

4η Έκδοση Συχνών Ερωτήσεων –Απαντήσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»


 

5/3/2013

Τροποποίηση Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» - Παράταση Υποβολής Αιτήσεων»


 

7/2/2013

Βοηθητικό σημείωμα για την Καινοτομία για το πρόγραμμα: «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».


 

1/2/2013

Συνοπτικός οδηγός «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»


 

14/1/2013

Οδηγός Προκήρυξης και Παραρτήματα

Last modified on Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014 07:37

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top