Πράσινος Τουρισμός

9/5/2013 

Τροποποιημένα Έντυπα Εξωσυστημικής Διαδικασίας Ελέγχου Προγράμματος Πράσινος Τουρισμός 


26/11/2012 

Χρήσιμες Οδηγίες και απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης για την υποβολή των αιτημάτων τροποποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) της ΜΟΔ Α.Ε. από  τους Δικαιούχους του προγράμματος''Πράσινος Τουρισμός"' του ΕΠΑΝ ΙΙ 


28/5/2012

Εντυπα και Ενημερωτικό Υλικό αιτημάτων επαλήθευσης Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Πράσινος Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (Αίτημα ελέγχου Δικαιούχου, Υ.Δ. Ν15998/86 σε περίπτωσεις απώλειας παραστατικού, Υπόδειγμα βεβαίωσης καινουργές και αμεταχείρστο εξοπλισμού, Προδιαγραφές αναμνηστικών πινακίδων, Οδηγίες για την υλοποίηση των έργων από τους Δικαιούχους)


Αποτελέσματα Προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός" (Αναλυτικά αποτελέσματαΔ. Τύπου)


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε χρήσιμες ερωτήσεις που αφορούν στη δράση και τις απαντήσεις τους.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις (8-2-2011)

Αρμόδιοι Πληροφόρησης ανά Περιφέρεια


Υπόδειγμα Πινακίδας Προγράμματος (πατήστε εδώ)

 

Η ΚΥΑ Προκήρυξης και ο Οδηγός Εφαρμογής της Πράξης ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1929/Β/14.12.2010.

Last modified on Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου 2014 13:12

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top