Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων

Απόφαση Ολοκλήρωσης Δράσης

Απόφαση Ολοκλήρωσης Δράσης ‘’Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας’’ του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

Απόφαση (pdf)

 

Υπ’ αριθ. 916/B3 36/ 22-02-17 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 12/08-02-2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με 10598/Β3 1495/31-10-2014 (ΦΕΚ Β 3049/2014)

Απόφαση (pdf)

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού

Υπ’ αριθ. 5229 / 712/ 27-09-16 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 11/12-09-2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 10598/Β3 1495/31-10-2014 (ΦΕΚ Β 3049/2014)» για την παρακολούθηση ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Απόφαση (pdf)

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού

Υπ΄ αριθ. 4406/B3 614/30-08-16 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 10/11.07.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 10598/Β3 1495/31.10.2014 για την παρακολούθηση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

Απόφαση (pdf)

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού

Υπ΄ αριθ. 4005/B3 573/ 27-07-16 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 9/31.05.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 10598/Β3 1495/31.10.2014 για την παρακολούθηση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Απόφαση (pdf)

Υπ΄ αριθ. 2810/B3 347/ 30-05-16 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 8/25.04.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 10598/Β3 1495/31.10.2014 (ΦΕΚ Β 3049/2014)» για την παρακολούθηση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας", του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Απόφαση (pdf)

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού

Υπ΄ αριθ. 2133/B3 264/ 22-04-16 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 7/15.03.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 10598/Β3 1495/31.10.2014 για την παρακολούθηση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Απόφαση (pdf)

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων ολοκλήρωσης, του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

Απόφαση (pdf)

 

 

3η Έκδοση Οδηγού Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

3η Έκδοση Οδηγού Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων Γυναικείας Απασχόλησης του ΕΠΕΑΑ

Οδηγός Υλοποίησης (pdf)

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού

Υπ΄αριθ. 501/ Β3 19/ 02-02-16 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 6/18.12.2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 10598/Β3 1495/31.10.2014 για την παρακολούθηση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Απόφαση (pdf)

Ορθή Επανάληψη της Απόφασης Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας του ΕΠΕΑΑ.

Απόφαση (pdf)

-Υπ΄αριθμ. 7007/ Β3 1220/ 22-12-15 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 4/22.07.2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 10598/Β3 1495/31.10.2014 για την παρακολούθηση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Απόφαση 4 (pdf)

 

-Υπ΄αριθμ. 7009/ Β3 1221/ 22-12-15 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 5/23.10.2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 10598/Β3 1495/31.10.2014 για την παρακολούθηση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Απόφαση 5 (pdf)

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν κατάλληλης παραμετροποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σας παρέχεται πλεόν η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης ΦΟΑ ή αιτήματος τελικής επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρότι βρίσκεται σε αναμονή η εκταμίευση της ενδιάμεσης πιστοποίησης του έργου σας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποβολη από πλευράς σας των ανωτέρω αιτημάτων εντός των προθεσμιών που θέτει ο Οδηγός του Προγράμματος.

Κατα συνέπεια, μπορείτε να υποβάλλετε - και να προχωρήσουν κανονικά - αιτήματα τροποποίησης ή τελικής επαλήθευσης, παρά το γεγονός της εκκρεμούσας πληρωμής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά μόλις υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 3/30-03-2015

Υπ΄αριθμ. 4814/Β3 914/11-09-15 Απόφαση Έγκριση του Πρακτικού 3/30-03-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με 10598/Β3 1495/31-10-2014 (ΦΕΚ Β 3049/2014)

Απόφαση (pdf)

 

2η Έκδοση Οδηγού Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων προγράμματος "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" του Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.

Οδηγός Υλοποίησης (pdf)

Παράταση υλοποίησης έργων μέχρι 31/12/2015 - Τροποποίηση οδηγού, για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας».

H τροποποίηση αφορά στην προθεσμία ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων.

Απόφαση - 3229/764/A2 - 27-05-2015

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού

Υπ΄αριθμ. 1336/Β3 213/09-03-15 Απόφαση Έγκριση του Πρακτικού 2/06-02-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με 10598/Β3 1495/31-10-2014 (ΦΕΚ Β 3049/2014)

Απόφαση

Ολοκλήρωση Ενημερωτικών Συναντήσεων ΑΕΔΕΠ με τους εκπροσώπους των ενταγμένων έργων των προγραμμάτων «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» και «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 16 Φεβρουαρίου 2015 έως 20 Φεβρουαρίου 2015 ο κύκλος εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν στη Θεσσαλία από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. με σκοπό την ενημέρωση των επενδυτών επί θεμάτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων των Προγραμμάτων

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»
και
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»


Οι εκδηλώσεις που απευθύνονταν στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στα παραπάνω προγράμματα κι αυτή τη περίοδο υλοποιούν τα έργα τους, έγιναν για την παροχή οδηγιών, διευκρινίσεων και επίλυση αποριών σχετικές με την υλοποίηση, με στόχο την επιτάχυνση και ομαλή, χωρίς προβλήματα, ολοκλήρωση αυτών, κάλυψαν και τους τέσσερις Νομούς της Θεσσαλίας και έλαβαν χώρα:

• Στο Βόλο, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (Δημητριάδος 176, Βόλος)

• Στη Λάρισα, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λάρισας (2ος όροφος, Παπακυριαζή 44, Λάρισα)

• Στα Τρίκαλα, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1, Τρίκαλα)

• Στην Καρδίτσα, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Καρδίτσα).

Την παρουσίαση των θεμάτων και την ενημέρωση των επενδυτών ανέλαβαν για λογαριασμό της ΑΕΔΕΠ, ο Γενικός Διευθυντής κ. Απόστολος Παπαδούλης και τα στελέχη της Εταιρείας, κ. Παναγιώτης Βενετσάνος, Διευθυντής Οικονομικής Παρακολούθησης Έργου, κ. Ευάγγελος Κατσαούνης, Υπεύθυνος του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ», κ. Κατερίνα Παπαθανασίου και κ. Κωνσταντίνα Σπανού, Υπεύθυνες για το Πρόγραμμα Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».

Οι συναντήσεις συγκέντρωσαν το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από «πρώτο» χέρι για την πορεία και τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα των δύο Προγραμμάτων στη Θεσσαλία, αλλά και να θέσουν και να λάβουν χρήσιμες απαντήσεις σε ερωτήματα, προβληματισμούς και προτάσεις για την ομαλή και γρήγορη ολοκλήρωση των έργων τους.

Υπ΄αριθμ. 312/Β3 33/19-1-15 Απόφαση έγκρισης πρακτικού 1/11-12-2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (ΑΔΑ: 7ΧΚ8Φ – 1Α3)»

 

Απόφαση (pdf)

Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος

Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος - 16-1-2015

Απόφαση

Απόφαση Αποδοχής Τροποποιήσεων

Απόφαση Αποδοχής Τροποποιήσεων

Απόφαση υπ΄αριθμ. 209/73/Α2/16-1-2015 

Απόφαση Αποδοχής και Απόρριψης Ενστάσεων.

Απόφαση υπ΄αριθμ. 208/72/Α2/16-1-2015

 

Απόφαση αποδοχής ενστάσεων

Υπ΄αριθμ. 11811/5334/Α2/16-12-2014 Απόφαση αποδοχής ενστάσεων

Απόφαση Απένταξης Ενταγμένων Έργων

Υπ΄αριθμ. 11810/5333/Α2/16-12-2014 Απόφαση απένταξης ενταγμένων έργων.

Απόφαση απένταξης ενταγμένων έργων

Πολύ Σημαντικό!!!

Σας ενημερώνουμε για την δυνατότητά σας σχετικά με την υποβολή αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Πλέον η υποβολή θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και όχι εξωσυστημικά.

7398/4150/Α2/25-06-2014 Απόφαση Αποδοχής Αιτημάτων Τροποποίησης και Οριστικοποίησης Ένταξης Έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Απόφαση Απένταξης Ενταγμένων Έργων

7401/4151/Α2/25-06-2014 Απόφαση Απένταξης Ενταγμένων Έργων από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

6991/4024/Α2/06-06-2014 Απόφαση Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (ΕΠΕΑΑ) σε συνέχεια της απόφασης με Α.Π. 5971/3702/Α2/05.05.2014

 

5521/3489/Α2/16-04-2014 Τροποποίηση Οδηγού

5521/3489/Α2/16-04-2014 Τροποποίηση Οδηγού

Υπόδειγμα Πινακίδας Προγραμμάτων ΕΠΕΑΑ

Αιτήματα Προκαταβολής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Τα αιτήματα προκαταβολής υποβάλλονται πλέον στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Απόφαση Αιτημάτων Παράτασης

Απόφαση Αιτημάτων Παράτασης - Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων

Απένταξη επιχειρήσεων λόγω μη προσκόμισης φυσικού φακέλου για το Πρόγραμμα - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οδηγός Υλοποίησης

Οδηγός Υλοποίησης του Προγράμματος Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων

Εκδηλώσεις ενημέρωσης επί θεμάτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων των Προγραμμάτων

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»
&
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»


Στο Βόλο, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (Δημητριάδος 176, Βόλος)

Στη Λάρισα, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λάρισας (2ος όροφος, Παπακυριαζή 44, Λάρισα)

Στα Τρίκαλα, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1, Τρίκαλα)

Στην Καρδίτσα, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Καρδίτσα)

 

Πρόσκληση Εκδηλώσεων

23/12/2013
Δικαιολογητικά Λήψης Προκαταβολής για το Πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης Μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας"


 

16/12/2013
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»


 

22/10/2013
Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Προγράμματος της Γυναικείας Απασχόλησης ΕΠΕΑΑ


17/10/2013
Παράταση υποβολής φυσικού φακέλου για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»


 

14/10/2013
Δελτίο Τύπου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Δικαιολογητικών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας


26/8/2013
Αποτελέσματα Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»


 

13/5/2013
Έγκριση του Πρακτικού 2/24.04.2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»


 

10/4/2013
Αποτελέσματα ηλεκτρονικής υποβολής προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ΕΠΕΑΑ


 

6/4/2013
Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων για τη ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του ΕΠΕΑΑ


 

28/3/2013
Νέο Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για το Πρόγραμμα Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Ε.Π.Ε.Α.Α.


 

27/3/2013
Παράταση Υποβολής Προτάσεων και Διευκρινήσεις για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων


 

22/2/2013
Συνοπτικός Οδηγός Προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του ΕΠΕΑΑ


 

21/1/2013
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top