ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τον Οκτώβριο του 1996, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, σε συνεργασία με την Τραπεzική Εταιρεία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε., συνέστησαν την Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με έδρα τη Λαμία.

Σκοπός της συνεργασίας αυτής ήταν η διεκδίκηση της ανάληψης διεκπεραιώσεως του διαχειριστικού έργου, ως Ενδιάμεσος Φορέας των Προγραμμάτων και των Μέτρων του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που απευθύνονταν σε Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.Με την υπ' αριθμ. 6848/18-2-97 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας έγινε η ανάθεση του 'Έργου της Διαχειρίσεως των Προγραμμάτων και των Πρωτοβουλιών που αφορούν τις Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος. Το έτος 2001 η ΑΕΔΕΠ ολοκλήρωσε με επιτυχία το διαχειριστικό της έργο για το Β΄ ΚΠΣ. 

Η ΑΕΔΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2001 κατέθεσε, στο Υπουργείου Ανάπτυξης, πρόταση για τη διεκδίκηση της ανάληψης του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Γ΄ ΚΠΣ 2000 – 2006 για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.

Με την υπ΄ αριθμ. 1196/1.11.2001 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας, ανατέθηκε στην ΑΕΔΕΠ, η εφαρμογή δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων για την περιοχή της Θεσσαλίας.

Η ΑΕΔΕΠ κατά τη διαχείριση του Γ’ ΚΠΣ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας υλοποιώντας με επιτυχία και συνέπεια το διαχειριστικό της έργο, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Επιθυμώντας να συμμετέχει και στη διαχείριση των Δράσεων του Ε.Σ.Π.Α., η ΑΕΔΕΠ συμμετείχε τον Δεκέμβριο του 2008 στην υποβολή από κοινού πρότασης με τους υπόλοιπους Ε.Φ.Δ. στο πλαίσιο της Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Επιλογή ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Ε.Π.Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/07 και με το Π.Δ. 98/96.
Από τον Μάρτιο του 2009 και με βάση την υπ’ αρ. Α.Π. 3469/795Δ/26.3.2009 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, με την οποία η «ΕΝΩΣΗ» των Ε.Φ.Δ. ανακηρύχθηκε ως Ανάδοχος του Έργου «Επιλογή ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Ε.Π.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4 του του Ν. 3614/07 και με το Π.Δ. 98/96», η ΑΕΔΕΠ συμμετέχει ως Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.) στην εφαρμογή δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, η διαχείριση του οποίου ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2017.

Από τον Μάιο του 2016 σε συνέχεια προκήρυξης για την επιλογή Ε.Φ.Δ. διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, της έκδοσης της υπ’ αρ. 1557/432Γ/Γ01/30-3-2016 Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη του ΕΦΕΠΑΕ ως Ε.Φ.Δ. του Ε.Π.Αν.Ε.Κ., της υπ’ αρ. 2640/803Γ01/20-5-2016 Σύμβασης μεταξύ Ε.Υ.Δ. ΕΠΑνΕΚ και ΕΦΕΠΑΕ για την ανάθεση του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ και της από 1/6/2016 υπογραφείσας σύμβασης ανάμεσα στον ΕΦΕΠΑΕ και στην ΑΕΔΕΠ, ξεκίνησε η εκτέλεση του διαχειριστικού έργου των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ όπου η ΑΕΔΕΠ φιλοδοξεί να έχει εξίσου σημαίνουσα συμβολή και ρόλο για την περιοχή της Θεσσαλίας.

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top