Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών Νο 20 της 26-06-2014, Νο 21 της 27-06-2014 και Νο 22 της 04-07-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ΄αριθμ. 10865/2475/1-10-2014 Απόφαση  Αποδοχής Πρακτικών Νο 20 της 26-06-2014, Νο 21 της 27-06-2014 και Νο 22 της 04-07-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top