Αποδοχή Πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης

Αποδοχή Πρακτικών Νο 1/6-10-2014, Νο 2/7-10-2014, No 3/8-10-2014, Νο 4/9-10-2014, Νο 5/10-10-2014, Νο 6/10-10-2014, Νο 7/4-11-2014 και Νο 8/16-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Αποδοχή Πρακτικών Νο 1/6-10-2014, Νο 2/7-10-2014, No 3/8-10-2014

Αποδοχή Πρακτικών Νο 4/9-10-2014, Νο 5/10-10-2014, Νο 6/10-10-2014

Αποδοχή Πρακτικών Νο 7/4-11-2014, Νο 8/16-12-2014

 

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top