Τροποποίηση Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Τροποποίηση  της  υπ  αρ.  πρωτ.  Οικ.  3450/256(ΦΚ/Α.21)/  12-3-2013  (ΦΕΚ 690/Β/26-3-2013)  Απόφασης  του  Υπουργού  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  και  Δικτύων  με  θέμα:  «  Έγκριση  του  Οδηγού  του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση  επιχειρήσεων  σε  Β.Ε.ΠΕ.  και  Επιχειρηματικά Πάρκα»  του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητα  και Επιχειρηματικότητα  (ΕΠΑΕ)  του ΕΣΠΑ  2007-2013»  και  Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top