Αποτελέσματα Εντάξεων

Αποδοχή Πρακτικών Νο 5/15-1-2014, Νο 6/16-1-2014, Νο 7/17-1-2014, Νο 8/28-1-2014 Νο 9/29-1-2014, Νο 10/30-1-2014, Νο 11/31-1-2014, Νο 12/10-2-2014 και Νο 13/28-2-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξη, έγκριση χρηματοδότησης και απόρριψη των έργων, του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top