Νεότερες Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της Απόφασης υπ. αριθμ. 960/Β3 38/24.02.2017 με θέμα «Έγκριση του πρακτικού 12/8.2.2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013»

Απόφαση (pdf)

Υπ΄αριθ. 960/B3 38/24/02/2017 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 12/8.2.2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013.

Απόφαση (pdf)

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού

Υπ΄αριθμ. 5219/B3 707/27-09-16 Απόφαση έγκρισης του πρακτικού 11/12.09.2016 της συνεδρίασης της της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013» για την παρακολούθηση ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα ‘’Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης‘’

Απόφαση (pdf)

Υπ΄αριθμ. 3199/Β3 420/15-06-16 Απόφαση έγκρισης του πρακτικού 10/ 31.05.2016 της συνεδρίασης της της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013» για την παρακολούθηση ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα ‘’Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης‘’

Απόφαση (pdf)

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού

Υπ΄αριθ. 1320/B3 183/ 16-03-16 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 9/19.02.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 για την παρακολούθηση ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα ‘’Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης‘’

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού

Υπ΄αριθμ. 7257 / 1249 Β3/ 29-12-15 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 8/09.11.2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 για την παρακολούθηση ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα ‘’Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης‘’»

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 7/17.07.2015

Υπ΄αριθμ. 4931/Β3 927/ 18-09-15 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 7/17.07.2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 για την παρακολούθηση ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα ‘’Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης‘’»

Απόφαση (pdf)

Απόφαση έγκρισης Πρακτικού - Υπ΄αριθμ. 3628/ Β3 700/ 17-06-15 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 6/03.04.2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 για την παρακολούθηση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα ‘’Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης‘’»

Απόφαση (pdf)

 

Απόφαση Έγκρισης πρακτικού

Υπ΄αριθμ. 1332/ Β3 212/ 09-03-15 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 5/18.02.2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 για την παρακολούθηση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα ‘’Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης

Απόφαση

Υπ΄αριθμ. 11121/ Β3/ 20-11-14 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 4/22.10.2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 για την παρακολούθηση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα ‘’Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης’’

Απόφαση έγκρισης πρακτικού 3/12.06.2014

Παράταση υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων και των ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης-Τροποποίηση Οδηγού

Έγκριση του πρακτικού 2/06.03.2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013

Υπόδειγμα Πινακίδας Προγραμμάτων ΕΠΕΑΑ

Έγκριση του πρακτικού 1/12.12.2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

5/12/2013

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ - 8906/2328/Α2/3-12-2013 Τροποποίηση οδηγού


 

23/11/2013

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 25 στο "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"- Οριστικοποίηση Εντάξεων-Απεντάξεων


 

23/9/2013

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων - 6440/1589/A2-18-9-2013 Απόφαση Οριστικοποίησης Ένταξης Προτάσεων


 

5/8/2013

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων - Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων – Απεντάξεις – Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών


 

11/7/2013

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Η υποβολή αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών για το πρόγραμμα του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων  θα πραγματοποιείται πλέον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)»


 

29/4/2013

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 20 και ένταξη 4 προτάσεων σύμφωνα με το πρακτικό 19 - Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων


 

17/4/2013

ΕΠΕΑΑ - Αποδοχή Πρακτικού 19 & Αποδοχή Εγγράφου ΕΦΕΠΑΕ προς ΜΟΔ για Σφάλματα σε ΠΣΚΕ & ΣΕΠ


 

4/3/2013

Αποτελέσματα Αιτημάτων Παράτασης Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων


 

16/1/2013

Έντυπα Αιτημάτων Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων – Δράση 2 κατόπιν Τροποποίησης Οδηγού


 

28/12/2012

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών ενστάσεων Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων


 

19-12-2012 Τροποποίηση Οδηγού Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων


 

13/12/2012

Απόφαση Εξέτασης Ενστάσεων Προτάσεων του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων


 

13/12/2012

Απόφαση Επαναβαθμολόγησης Προτάσεων Εθνικού Αποθεματικού


 

4/12/2012

Απόφαση Απένταξης Προτάσεων Λόγω Μη Εμπρόθεσμης Υποβολής Φυσικού Φακέλου - Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων


 

29/11/2012

Υπεύθυνη Δήλωση Εταιρικού Λογαριασμού για το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων


 

23/11/2012

Παράταση πρόσληψης και υποβολής πρότασης για τις επιλαχούσες επιχειρήσεις του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων


 

19/11/2012

Εξωσυστημικά Έντυπα Τροποποιήσεων Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων – Δράση 2


 

20/9/2012

Ένταξη επιλαχόντων έργων στο Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων


 

20/9/2012

Αύξηση προϋπολογισμού, παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών και τροποποίηση του οδηγού του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων


 

17/9/2012

Οδηγός υλοποίησης ενταγμένων έργων Εθνικού Αποθεματικού απροβλέπτων


 

17/9/2012
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής και Δικαιολογητικά Λήψης Προκαταβολής για το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων


 

27/8/2012

Τροποποίηση Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων


 

26/7/2012

Παράταση για το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων


 

23/7/2012

Έντυπα Κατάρτισης Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων


 

7/5/2012

Αποτελέσματα Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"


 

 

Εκδούσα Αρχή: Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Α.Ε.

Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/11/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/2/2012
Συνολική δαπάνη: 72.000.000 €

Ενόψει τροποποιήσεων όρων του οδηγού της προκήρυξης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων μέχρι τις 17/2/2012, για ένταξη στο Πρόγραμμα του Ε.Π. Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis την πρόταση τους, αμέσως μετά την έκδοση και την ανάρτηση του αναλυτικού τροποποιημένου τεύχους του οδηγού της Προκήρυξης, στους δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), και των εταίρων του, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr).


 

13/1/2012

Ανακοίνωση για Τροποποίηση και Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής για το «¨Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»


 

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Προκήρυξη Προγράμματος "Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για την Στήριξη της Επιχειρηματικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων τους, μέσω Δράσεων Συμβουλευτικής και Κατάρτισης καθώς και Στήριξης της Απασχόλησης σε Περιοχές που υφίστανται τις Συνέπειες της Οικονομικής Κρίσης"

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top