Νεότερες Ανακοινώσεις

Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΓΤ/ΕΥΣΔΕΔ/Α/798 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1929/Β/14-12-2010) του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΥΑ - ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840-03-10-2014

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων

Πινακίδα - Νέο Αρχείο (15/7/2014)

Προδιαγραφές Πινακίδας

9/1/2014

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.01/166/8.4.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 917/2013) και παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός"

Πράσινος Τουρισμός

9/5/2013 

Τροποποιημένα Έντυπα Εξωσυστημικής Διαδικασίας Ελέγχου Προγράμματος Πράσινος Τουρισμός 


26/11/2012 

Χρήσιμες Οδηγίες και απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης για την υποβολή των αιτημάτων τροποποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) της ΜΟΔ Α.Ε. από  τους Δικαιούχους του προγράμματος''Πράσινος Τουρισμός"' του ΕΠΑΝ ΙΙ 


28/5/2012

Εντυπα και Ενημερωτικό Υλικό αιτημάτων επαλήθευσης Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Πράσινος Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ (Αίτημα ελέγχου Δικαιούχου, Υ.Δ. Ν15998/86 σε περίπτωσεις απώλειας παραστατικού, Υπόδειγμα βεβαίωσης καινουργές και αμεταχείρστο εξοπλισμού, Προδιαγραφές αναμνηστικών πινακίδων, Οδηγίες για την υλοποίηση των έργων από τους Δικαιούχους)


Αποτελέσματα Προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός" (Αναλυτικά αποτελέσματαΔ. Τύπου)


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε χρήσιμες ερωτήσεις που αφορούν στη δράση και τις απαντήσεις τους.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις (8-2-2011)

Αρμόδιοι Πληροφόρησης ανά Περιφέρεια


Υπόδειγμα Πινακίδας Προγράμματος (πατήστε εδώ)

 

Η ΚΥΑ Προκήρυξης και ο Οδηγός Εφαρμογής της Πράξης ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1929/Β/14.12.2010.

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top