Νεότερες Ανακοινώσεις

Τροποποίηση Οδηγού και Παράταση της ολοκλήρωσης έργων

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε…

Δικαιολογητικά Προκαταβολής

Δικαιολογητικά Προκαταβολής

Διαδικασία Καταβολής Δημόσιας Επιχορήγησης (ΠΕΠ-Ενίσχυση ΜμΕ)

Διαδικασία Καταβολής Δημόσιας Επιχορήγησης (ΠΕΠ-Ενίσχυση ΜμΕ) Υπεύθυνη Δήλωση (De Minimis)…

Προδιαγραφές για τη σηματοδότηση των έργων

Προδιαγραφές για τη σηματοδότηση των έργων - Πρόγραμμα ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ…

Επικαιροποίηση Προδιαγραφών Αναμνηστικών Πινακίδων

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Πινακίδα Β3 για έργα ΕΠΑΕ -…

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Πινακίδα - Νέο Αρχείο (15/7/2014) Προδιαγραφές Πινακίδας

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων   Πινακίδα - Νέο Αρχείο (15/7/2014) Προδιαγραφές Πινακίδας

Παράταση Χρόνου Ολοκλήρωσης έργων

Παράταση Χρόνου Ολοκλήρωσης έργων ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΚ Παράτασης
Σελίδα 15 από 22

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top