Νεότερες Ανακοινώσεις

Παράταση Χρόνου Ολοκλήρωσης έργων

Παράταση Χρόνου Ολοκλήρωσης έργων ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΕΚ Παράτασης

Απόφαση διαπίστωσης μη πλήρωσης όρων για δυνητικά εντασσόμενα έργα

Απόφαση διαπίστωσης μη πλήρωσης όρων για δυνητικά εντασσόμενα έργα Απόφαση 7735/4304/Α2-03-07-2014

Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτημάτων στο ΠΣΚΕ.

Πολύ Σημαντικό!!! Σας ενημερώνουμε για την δυνατότητά σας σχετικά με…

Οδηγός Υλοποίησης

Οδηγός Υλοποίησης του Προγράμματος Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων

Υπουργικές Αποφάσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Θεσσαλίας

Υπουργικές Αποφάσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων Θεσσαλίας Απόφαση Α.Π.: 7556 / 4222…

Αποφάσεις Αποδοχής - Απόρριψης Ενστάσεων

Αποφάσεις Αποδοχής - Απόρριψης Ενστάσεων Απόφαση 7612/4247/Α2/30-06-2014 (Νέο) Απόφαση 7377/4143/Α2/25-06-2014  Απόφαση 5971/3702/Α2/05-05-2014

Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης υπό όρους, δυνητικά εντασσόμενων έργων, μετά την τροποποίηση στοιχείων Προϋπολογισμού, Δημόσιας Δαπάνης

Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης υπό όρους στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων…

Απόφαση Απένταξης Ενταγμένων Έργων

7401/4151/Α2/25-06-2014 Απόφαση Απένταξης Ενταγμένων Έργων από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση…
Σελίδα 16 από 22

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top