Νεότερες Ανακοινώσεις

Υπόδειγμα Πινακίδας Προγραμμάτων ΕΠΕΑΑ

Υπόδειγμα Πινακίδας Προγραμμάτων ΕΠΕΑΑ Υπόδειγμα

Υπόδειγμα Πινακίδας Προγραμμάτων ΕΠΕΑΑ

Υπόδειγμα Πινακίδας Προγραμμάτων ΕΠΕΑΑ Υπόδειγμα

Απόφαση Τροποποίησης & Τροποποιημένoς Οδηγός

Απόφαση Τροποποίησης & Τροποποιημένoς Οδηγός Απόφαση Τροποποιημένος Οδηγός - Παραρτήματα

Τροποποιημένος Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων - Αίτηση Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Δαπανών (Ενδιάμεση)

Τροποποιημένος Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων Αίτηση Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Δαπανών (Ενδιάμεση)

ΚΥΑ Τροποποίησης - Συμπλήρωσης Οδηγού Πράξης

ΚΥΑ Τροποποίησης - Συμπλήρωσης Οδηγού Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός" ΚΥΑ

Υπουργική Απόφαση Καθορισμού Παραδοτέων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

Υπουργική Απόφαση Καθορισμού Παραδοτέων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Υπουργική Απόφαση

Δελτίο Τύπου σχετικά με ένταξη δυνητικών δικαιούχων

Δελτίο Τύπου σχετικά με ένταξη δυνητικών δικαιούχων στο πρόγραμμα "Ενίσχυση…

Αιτήματα Προκαταβολής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Τα αιτήματα προκαταβολής υποβάλλονται πλέον στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών…
Σελίδα 20 από 22

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top