Νεότερες Ανακοινώσεις

Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός"

9/1/2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.01/166/8.4.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄…

ΦΕΚ Απόφασης Παράτασης Έργων και Τροποποίησης Οδηγού

8/1/2014 Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα - ΦΕΚ Απόφασης Αριθμ. ΟΙΚ.: 14217/2690…

Απόφαση Παράτασης υλοποίησης έργων

Απόφαση Παράτασης υλοποίησης έργων Προγράμματος "Ενδυση και Υπόδηση - Νέες…

Έγκριση του πρακτικού 1/12.12.2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

Έγκριση του πρακτικού 1/12.12.2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που…
Σελίδα 22 από 22

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top