Νεότερες Ανακοινώσεις

Τροποποίηση Οδηγού και Παράταση της Ολοκλήρωσης Έργων

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την…

Τροποποίηση της με Α.Π. 7780/1996/Α2/30.10.2013 Υ.Α. με θέμα "Περιφέρεια Θεσσαλίας – Ένταξη και Έγκριση χρηματοδότησης των έργων"

Τροποποίηση της με Α.Π. 7780/1996/Α2/30.10.2013 Υ.Α. με θέμα «Περιφέρεια Θεσσαλίας…

Απόφαση έγκρισης Πρακτικού για την παρακολούθηση των ενταγμένων έργων

Απόφαση έγκρισης Πρακτικού - Υπ΄αριθμ. 3628/ Β3 700/ 17-06-15 Απόφαση…

Παράταση Χρόνου Ολοκλήρωσης Έργων

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης του Υφυπουργού…

Υπ΄αριθμ. 3426/827/Α2/08-06-2015 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης του οδηγού του Προγράμματος, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Υπ΄αριθμ. 3426/827/Α2/08-06-2015 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης του οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση…

Παράταση υλοποίησης έργων μέχρι 31/12/2015 - Τροποποίηση οδηγού

Παράταση υλοποίησης έργων μέχρι 31/12/2015 - Τροποποίηση οδηγού, για το…

Εγχειρίδιο Υποβολής Εντύπου Τήρησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων

Εγχειρίδιο Υποβολής Εντύπου Τήρησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων - Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες…

Παράταση υλοποίησης μέχρι 31/12/2015

Παράταση υλοποίησης μέχρι 31/12/2015 για όσα έργα του Προγράμματος Ενίσχυση…
Σελίδα 9 από 22

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top