Νεότερες Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα Επαναξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας Έργων

Αποτελέσματα επαναξιολόγησης αιτημάτων θεραπείας έργων  

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Νο 27 της 18-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης

Υπ΄αρ. Οικ 36303/281/31-03-2015 Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Νο 27 της 18-12-2014…

Αποδοχή Πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης

Αποδοχή Πρακτικών Νο 1/6-10-2014, Νο 2/7-10-2014, No 3/8-10-2014, Νο 4/9-10-2014,…

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού

Υπ΄αριθμ. 1336/Β3 213/09-03-15 Απόφαση Έγκριση του Πρακτικού 2/06-02-2015 της συνεδρίασης…

Απόφαση Έγκρισης πρακτικού

Υπ΄αριθμ. 1332/ Β3 212/ 09-03-15 Απόφαση Έγκρισης του πρακτικού 5/18.02.2015…

Ολοκλήρωση Ενημερωτικών Συναντήσεων ΑΕΔΕΠ με τους εκπροσώπους των ενταγμένων έργων

Ολοκλήρωση Ενημερωτικών Συναντήσεων ΑΕΔΕΠ με τους εκπροσώπους των ενταγμένων έργων…

Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων (2η έκδοση) - Μάρτιος 2015

Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων (2η έκδοση) - Μάρτιος 2015

Νέες Εντάξεις Έργων

Νέες εντάξεις έργων. Τροποποίηση της με Α.Π. 7735/4304/Α2/03.07.2014 Υπουργικής Απόφασης…
Σελίδα 10 από 22

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top