Νεότερες Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις ενημέρωσης επί θεμάτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Εκδηλώσεις ενημέρωσης επί θεμάτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων των Προγραμμάτων «Ενίσχυση…

Υπ΄αριθμ. 715/174/Α2/06-02-2015 Απόφαση Απένταξης ενταγμένου έργου

Υπ΄αριθμ. 715/174/Α2/06-02-2015 Απόφαση Απένταξης ενταγμένου έργου.

Απόφαση έγκρισης πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος

Υπ΄αριθμ. 312/Β3 33/19-1-15 Απόφαση έγκρισης πρακτικού 1/11-12-2014 της συνεδρίασης της…

Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος και Παράταση υλοποίησης Επιχειρηματικών Σχεδίων

Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος και Παράταση υλοποίησης Επιχειρηματικών Σχεδίων Απόφαση (pdf)

Παράταση Διάρκειας Υλοποίησης Ενταγμένων Εργων

Παράταση Διάρκειας Υλοποίησης Ενταγμένων Εργων Απόφαση Παράτασης (pdf)  

Παράταση Διάρκειας Υλοποίησης Ενταγμένων Εργων

Παράταση Διάρκειας Υλοποίησης Ενταγμένων Εργων Απόφαση Παράτασης (pdf)

Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος

Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος - 16-1-2015 Απόφαση

Απόφαση Αποδοχής και Απόρριψης Ενστάσεων

Απόφαση Αποδοχής και Απόρριψης Ενστάσεων. Απόφαση υπ΄αριθμ. 208/72/Α2/16-1-2015  
Σελίδα 11 από 22

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top