Νεότερες Ανακοινώσεις

Απόφαση Αποδοχής Τροποποιήσεων

Απόφαση Αποδοχής Τροποποιήσεων Απόφαση υπ΄αριθμ. 209/73/Α2/16-1-2015 

Επαναξιολόγηση Αιτημάτων Θεραπείας

Επαναξιολόγηση Αιτημάτων Θεραπείας Απόφαση

Δελτίο τύπου του ΕΦΕΠΑΕ για την πορεία υλοποίησης προγράμματος.

Δελτίο τύπου του ΕΦΕΠΑΕ για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος…

Παράταση χρόνου υλοποίησης ενταγμένων έργων

Κατόπιν έκδοσης της από 17-12-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί παράτασης…

Απόφαση αποδοχής ενστάσεων

Υπ΄αριθμ. 11811/5334/Α2/16-12-2014 Απόφαση αποδοχής ενστάσεων

Απόφαση Απένταξης Ενταγμένων Έργων

Υπ΄αριθμ. 11810/5333/Α2/16-12-2014 Απόφαση απένταξης ενταγμένων έργων.

Απόφαση Παράτασης Ενταγμένων Έργων

Απόφαση Παράτασης Ενταγμένων Έργων

Απόφαση Παράτασης Ενταγμένων Έργων

Απόφαση Παράτασης Ενταγμένων Έργων
Σελίδα 12 από 22

PATHSTE NEW1

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.antagonistikotita.gr)

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16) 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα (14/7/2016)

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

EΝΤΥΠΟ (doc) - (12/1/2016)

 

 

apath deiktes

 

Go to top